Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila natječaja za nagradnu igru Živi pijesak

None Foto:

Donosimo pravila natječaja za nagradnu igru Živi pijesak

PRIREĐIVAČ
Nagradni natječaj „Živi pijesak“ raspisuje 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb (dalje: Priređivač) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja.


TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA
Nagradni natječaj, u kojem se od natjecatelja traži da točno odgovore na nagradno pitanje, raspisuje se u svrhu promocije portala 24sata.hr (kao dio 24sata d.o.o) kao Priređivača i promocije društva Fraktura d.o.o. Nagradni natječaj održavat će se 11. svibnja 2019. Od sudionika nagradnog natječaja traži se da u navedenom datumu točno odgovore na nagradno pitanje na Facebook stranici 24sata: 2 čitatelja koji najbrže komentiraju objavu s točnim odgovorima osvajaju knjigu Živi pijesak.


FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE PRIREĐIVAČ
Fond nagrada uključuje:
2 x knjiga Živi pijesak


PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo prijave u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe iz Hrvatske, osim radnika Priređivača i društva Fraktura d.o.o. kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) koji su bili među prvih 2 koji su točno odgovorili na nagradno pitanje prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.


PRIJAVA SUDJELOVANJA
Osoba koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Priređivač natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Priređivača ili društva Fraktura d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.


PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Nakon što 2 čitatelja prvi točno odgovore na nagradno pitanje slijedi proglašenje pobjednika. Prva 2 autora točnog odgovora bit će nagrađeni prema Fondu nagrada navedenom u Pravilima natječaja te objavljeni u komentaru na Facebook objavi 24sata.


PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona, e-maila ili preporučene pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.


SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Priređivača ili društva Fraktura d.o.o. Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja i jamče da imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj.


POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju.


PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena te ostali podaci mogu od strane Priređivača i/ili Medijskog partnera objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Priređivača da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2.


POREZI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.


U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Priređivača nadležan je sud u Zagrebu.


MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača bez posebnog obrazloženja.


PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „Živi pijesak“ koji će se održati 11. svibnja 2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam (Ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona, trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom, i/ili SMS-om te da sam stariji/a od 18 godina.

Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu [Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom [marketing@24sata] ili usmenim putem. Po primitku izjave o povlačenju privole, 24sata d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani.

Komentiraj, znaš da želiš!