'Donijeli su mi kofer! Pa to je holokaust i nitko nije reagirao'

Komentari (140)