Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

EP usvojio izvješće Ruže Tomašić o malom ribolovu

None Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL

Europski parlament usvojio je u utorak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu izvješće hrvatske eurozastupnice o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova...

Europski parlament usvojio je u utorak na plenarnoj sjednici u Strasbourgu izvješće hrvatske eurozastupnice Ruže Tomašić o inovacijama i diversifikaciji malog obalnog ribolova u područjima koja ovise o ribolovu u kojem ona od Europske komisije traži izmjenu tzv. Mediteranske uredbe iz 2006. kojom se uređuju pitanja tehničkih karakteristika alata i načina njihova korištenja.

"U ovom izvješću vrlo jasno iznosim protivljenje neselektivnom pristupu i zabrani korištenja tradicionalnih alata i tehnika na području Mediterana i pozivam Komisiju da u skladu sa stručnom podjelom ribarskih alata unutar Mediteranske uredbe razdvoji povlačne mreže koće i tradicionalne obalne mreže potegače jer se potonje koriste za ribolov vrsta koje nisu ugrožene“, objasnila je Tomašić za Hinu.

Zabrana mreža stajačica

Osim toga, ta uredba zabranjuje korištenje mreža stajačica izvan gospodarskog ribolova. Krajem 2014. u Hrvatskoj je ukinut mali ribolov kao kategorija ribarstva zbog čega je više od 10.000 malih ribara ostalo bez dozvola jer je isteklo prijelazno razdoblje kojim je malom ribolovu za osobne potrebe bilo dopušteno korištenje jednostrukih mreža stajačica.

"Prema Uredbi korištenje mreža stajačica nije dozvoljeno izvan gospodarskog ribolova. Dana 31. prosinca 2014. završilo je prijelazno razdoblje predviđeno Ugovorom o pristupanju RH EU-u kojim se kategoriji negospodarskog ribolova 'mali ribolov za osobne potrebe' odobravalo korištenje jednostrukih mreža stajačica, ukupne duljine do najviše 200 metara“, kaže Tomašić.

"Prema europskoj regulativi korištenje mreža stajačica nije dozvoljeno izvan gospodarskog ribolova i sad naši mali obalni ribari više ne smiju koristiti mreže koje oduvijek koriste.“

Izvješće poziva i da se donese kvalitetna definicija obalnog i malog obalnog ili tradicionalnog ribarstva na europskoj razini koja će se temeljiti na posebnostima različitih priobalnih područja u EU-u kako bi se izbjegla loša univerzalna rješenja poput dosadašnjih koja su ozbiljno naštetila hrvatskim ribarima.

"Definicija obalnog ribolova (obalni, mali obalni, tradicionalni i dr.) uvelike se razlikuje među državama članicama, ali i unutar pojedine države ovisno o obalnoj regiji, a na razini europskog zakonodavstva trenutno ne postoji zadovoljavajuća definicija. Baš zato ovim izvješćem tražim da se donese definicija obalnog, malog obalnog i tradicijskog ribolova u skladu sa socioekonomskim karakteristikama i posebnostima različitih regija“, kaže Tomašić.

"Također, od Komisije tražim da potakne stvaranje i razvoj ribolovnog turizma koji bi predstavljao novu vrijednost za priobalne zajednice i značajno utjecao na diversifikaciju prihoda od ribarstva“, dodaje.

Izvješće poziva Komisiju i da promiče projekte koji će doprinijeti zaštiti obalnih i otočnih područja kao dijela tradicijske i kulturno-povijesne baštine.

"Prema informacijama dobivenim od strane Ministarstva kulture, postupak zaštite tradicionalnog odnosno malog obalnog ribarstva kao dijela nematerijalnog kulturnog dobra pokrenulo je Ministarstvo kulture na prijedlog Sveučilišta u Zadru i Udruge Otočni sabor'“, kaže Tomašić.

"No, iako dobrodošla, ovakva vrsta zaštite neće omogućiti korištenje mreža stajačica izvan gospodarskog ribolova. To se može postići samo izmjenama u važećoj regulativi Europske unije. Moje izvješće upravo to inicira i zato je toliko važno. To naravno ne znači da zaštita tradicije i kulturne baštine nije važna. Dapače, i sama sam u ovom izvješću pozvala Komisiju da promiče projekte koji će doprinijeti zaštiti obalnih i otočnih područja kao dijela tradicijske i kulturno-povijesne baštine“, zaključila je Tomašić.

Obalni ribolov obuhvaća 80 posto europske flote

Obalni ribolov izuzetno je značajan oblik ribarstva u EU-u i obuhvaća 80 posto europske flote. Posebno je značajan zbog toga što osigurava visok stupanj zaposlenosti i društveno je i ekološki održiv oblik ribarstva.

Obalni ribolov različito je klasificiran i definiran u pojedinim državama članicama (obalni ribolov, tradicijski, zanatski i dr.). Uredbom (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo (EFPR),  mali priobalni ribolov definira se kao ribolov koji obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja ne koriste vučnu ribolovnu opremu i to je jedina definicija priobalnog ribolova u zakonodavstvu EU-a.

Za većinu priobalnih i otočnih područja obalni ribolov tradicionalni je oblik ribarstva, odnosno način života i značajan izvor egzistencije. Područja koja ovise o obalnom ribarstvu zahtijevaju stoga posebne mjere i potpore koje će im omogućiti rast i razvoj, objašnjava se u izvješću.

Komentari (15)
  • bravo ruzo......tako se bori za otoke a ne nasetavanjem i praznim pricama....

    12. 4. 2016,   15:53
  • Hoće moja Ruška,,,

    12. 4. 2016,   15:38
  • Bravo Ružo.

    12. 4. 2016,   15:23