Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Isplata mirovine moguća je za one s 55. godina starosti?

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima od 1. siječnja 2019. godine povećao je dobnu granicu za ostvarivanje prava na isplatu mirovine na temelju dobrovoljne mirovinske štednje s dosadašnjih 50 na 55 godina života

Sa zadnjim izmjenama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, koje su stupile na snagu s 1. siječnja 2019. godine, povećana je dobna granica za ostvarivanje prava na isplatu mirovine na temelju dobrovoljne mirovinske štednje, s dosadašnjih 50 na 55 godina života za privremene mirovine, a 60 godina života za doživotne mirovine. Zakonom o  mirovinskim osiguravajućim društvima propisano je, pak, da se doživotne mirovine mogu ugovoriti tek sa 60 godina. No, svi oni koji su ugovorili članstvo u fondu i isplatu mirovina  već nakon 50 godina, moći će ostvariti to pravo. 

Promijenio se i iznos ušteđenih sredstava na računu za koji možemo ugovoriti isplatu s društvom koje upravlja mirovinskim fondom, dakle bez ugovaranja isplate mirovine i prenošenja sredstava u MOD. Do početka godine isplatu putem fonda mogli su izabrati samo članovi koji na računu nisu imali više od 50.000 kuna,  dok je s izmjenama zakona omogućeno da neovisno o iznosu na računu ugovorimo privremenu isplatu mirovine putem fonda u visini do najviše 100.000 kuna, a ostatak prebace u mirovinsko osiguravajuće društvo. 

I kod isplate putem fonda, kao i kad prenesemo sva sredstva u mirovinsko osiguravajuće društvo, moguće je iskoristiti pravo na isplatu do 30 posto ušteđenih sredstava odjednom, dok preostali iznos mora biti isplaćen na rok koji ne može biti kraći od pet godina. 
 

Foto: Guliver/Shutterstock

Kako to izgleda u praksi 

Uzeli smo za primjer 55-godišnju Mariju, koja je u dobrovoljnom mirovinskom fondu uštedjela oko 95.000 kuna. Pretpostavimo li da je štedjela u fondu čija obračunska jedinica danas vrijedi 250,0000 kuna, na njenom je računu 380 obračunskih jedinica. Ako ugovori isplatu iz mirovinskog fonda, na primjer na rok od 5 godina, Marija će imati pravo na isplatu protuvrijednosti oko 6,3 obračunske jedinice svaki mjesec. U prvom mjesecu, kad je vrijednost obračunske jedinice fonda 250 kuna, fond će joj isplatiti oko 1583 kune. Već idući mjesec cijena obračunske jedinice na temelju koje se računa iznos za isplatu može biti veća ili manja, s tim da se iznosi iz mjeseca u mjesec mogu mijenjati, pa Marija ne može unaprijed znati koliko će joj fond točno isplatiti. Zna jedino da će svaki mjesec dobiti protuvrijednost za 6,3 obračunske jedinice, odnosno udjela u fondu.  

S druge strane, ako ugovori isplatu s MOD-om, uz ugovoreno trajanje isplate mirovine na 10 godina, njena prva mirovina mogla bi iznositi oko 103 eura i zna da svaki mjesec nakon toga može računati upravo na taj iznos, naravno - preračunato u kune, prema srednjem tečaju HNB-a. Ukoliko MOD ostvari dobre rezultate u poslovanju i višak u tehničkim pričuvama, moguća je i isplata tog viška.   Foto: Guliver/Shutterstock

Opcije koje nam se nude

Isplata putem MOD-a: Isplata mirovina može se ugovoriti bez obzira na ukupan iznos koji imate na računu, pri čemu postoji mogućnost izbora doživotnih ili privremenih mirovina, kod kojih se do 30 posto sredstava može isplatiti odjednom, a ostatak mora biti isplaćen na rok od najmanje 5 godina. Spomenutih 30 posto sredstava moguće je isplatiti i kod ugovaranja doživotne mirovine. 

Raiffiesen mirovinsko osiguravajuće društvo trenutno nudi privremene mirovine na rok do 20 godina, no to se u budućnosti, kao i s pojavom drugih društava na tržištu, može promijeniti. Zanimljivo je napomenuti i da je kod tog Društva moguće ugovoriti i ubrzanu isplatu doživotne mirovine.

Isplata direktno iz fonda: Nije moguće ugovoriti doživotnu mirovinu, kao ni isplatu za iznose na računu iznad 100.000 kuna. No, članovi fonda koji imaju veći iznos na računu mogu ugovoriti isplatu do 100.000 kuna iz fonda, a ostatak prenijeti u MOD i s njim ugovoriti isplatu za taj iznos. Moguće je ugovoriti samo privremene mirovine, rok od 5 do 20 godina, i u ovom slučaju uz mogućnost isplate do 30 posto sredstava jednokratno.

Moja mirovina powered by UMFO: Sadržaj članaka dio je projekta Financijska pismenost, a nastao je u suradnji Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinskih osiguravajućih društava te native studija 24ContentHaus.

Tema: Moja mirovina

Komentari (9)
  • Pljačka naroda. Pomalo se diže dobna granica, limitiraju isplate, a fondovi rade sa lovom šta hoće. Zašto se ne može podići sav iznos ako netko želi? Lopovluk.

    25. 11. 2019,   11:23
  • U 16 godina štednje sam Rajfajsenu uplatio 160 tisuća kuna, s time da sam prve 2 godine, 2002-2003, uplatio svih 160 tisuća kuna. 2018 godine dolazim u Rajfajsen, kažu mi da imam 260 tisuća kuna u trećem stubu. Isplaćuju mi u kešu 80 tisuća kuna (to je max). Uzimaju mi 25 tisuća kuna za raspolaganje preostalom svotom, i daju mi 640 kuna mjesečno do kraja života. Iskreno mi je žao što sa uplaćenih 160 tisuća kuna nisam otišao par mjeseci uživati na Tajland. Treći stub je velika prevara, NIKADA, ali NIKADA, ne uplaćujte u0 taj nesretni treći stub. Ako možete, štedite, kupite apartman na moru. Nikad nemojte dozvoliti da drugi, banke, osiguravajuća društva, država (obveznice) raspolaže vašim novcem, jer od toga samo oni imaju koristi, a vi imate samo štetu!

    25. 11. 2019,   16:12
  • Zašto nigdje ne piše da je to sponzorirani članak. Jer da nije onda se novinarka trebala potruditi i napisati istinu. Ovo je pljačka epskih razmjera ravna onoj prilikom privatizacije. Nigdje se ne spominje da država prvo uzme porez na ukupnu svotu kada krenu isplate. Ne pominje se da "tvoji" novci prestaju biti tvoji u momentu kada krene isplata. I na kraju ne spominju da ukoliko ti je isplaćena samo jedan mirovina a ti rikneš nasljednici se mogu slikati.

    25. 11. 2019,   12:55