Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Ključne razlike između dopunskog i dodatnog osiguranja

None Foto: Shutterstock

Što je dopunsko, a što dodatno zdravstveno osiguranje? Trebaju li vam uopće i čemu služe? Dopunsko i dodatno osiguranje dobrovoljna su zdravstvena osiguranja

Za razliku od obveznog, dobrovoljna zdravstvena osiguranja ugovaraju se prema individualnim potrebama. 

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko osiguranje zapravo je nadopuna obveznog zdravstvenog osiguranja. Ono pokriva troškove sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite (participacije) osiguranika prilikom korištenja svih vrsta zdravstvene zaštite – od bolničkog i ambulantnog liječenja preko dijagnostičkih obrada u bolnici, ortopedskih pomagala i specijalističkih stomatoloških usluga, B listu lijekova pa sve do fizikalne rehabilitacije u kući i liječenja u inozemstvu. 

Primjerice, ako imate dopunsko, za liječnički pregled ne trebate platiti participaciju kao ni za lijek koji ćete podići u ljekarni. Ako nemate dopunsko, a završite na bolničkom liječenju, sami ćete podmiriti dio troška koji nije pokriven obveznim zdravstvenim osiguranjem, a koji može dosegnuti i do dvije tisuće kuna!

Ukratko, dopunsko vas oslobađa plaćanja troškova:

  • participacija
  • liječničkih pregleda
  • liječenja
  • boravka u bolnici
     

Dodatno zdravstveno osiguranje

Sklapanjem police dodatnog zdravstvenog osiguranja, osiguranici ostvaruju pravo na korištenje usluga specijalističkih pretraga, dijagnostičke obrade, laboratorijskih pretraga, sistematski pregled. Na taj način korisnici izbjegavaju duge liste čekanja i nisu im potrebne uputnice kako bi obavili pretragu ili pregled.  Svaki osiguranik može ugovoriti policu s pokrićima koja odgovara njegovim potrebama. 

Djeca do navršenih 18 godina nisu obveznici dopunskog zdravstvenog osiguranja, no postoje paketi dodatnog zdravstvenog za djecu već od rođenja, koja uključuju  pregled ortopeda, ultrazvuk kukova, pokretni laboratorij, ortopedska i druga medicinska pomagala i stomatološke usluge.

Oni koji žele u potpunosti osigurati svoje zdravlje, mogu istodobno ugovoriti policu dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja, za sebe i članove svoje obitelji. 

Prednosti dodatnog zdravstvenog osiguranja:

  • nema uputnica
  • nema čekanja
  • birate liječnika i ustanovu
  • medicinski savjet dostupan 24/7

 

Tema: Promo sadržaj