Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Prilika za zaradu uz atraktivno investicijsko osiguranje života

None Foto: Shutterstock 2

Osiguranje života i atraktivno ulaganje u jednom proizvodu. Zvuči nemoguće?

Nije, jer je u ponudi UNIQA životnih osiguranja investicijsko osiguranje života DollarProtect s ulaganjem u certifikat vezan na Euro Stoxx 50 Index (SX5E) koji izdaje američka investicijska banka Morgan Stanley.

Klasična osiguranja života ugovaraju se na dugi rok i njihova je osnovna svrha dugoročna zaštita. Zbog toga je ovaj proizvod, koji spaja osiguranje i ulaganje s kapitalnom zaštitom te mogućnošću ostvarivanja dobiti, rijetka prilika na hrvatskom tržištu za sve koji posjeduju nešto novca sa strane da ga ulože uz mogućnost zarade i ujedno se zaštite.  

UNIQA DollarProtect se ugovara na šest godina, cijela premija uplaćuje se u kunskoj protuvrijednosti odmah na početku osiguranja, a minimalni iznos je 5.000 američkih dolara i za to vrijeme su vaši najmiliji zaštićeni za slučaj da se Vama dogodi najgore. 

Foto: Shutterstock

Zašto ugovoriti DollarProtect?

  • Ugovaranjem investicijskog osiguranja života možete ostvariti veći očekivani prinos od alternativnih proizvoda poput tradicionalnog životnog osiguranja ili bankovnih depozita 
  • Uz mogući prinos, ujedno ste i osigurani pa je vaša obitelj zbrinuta ako se vama nešto dogodi
  • Dobit koju ostvarujete nije oporeziva
  • Garantirana vam je isplata 100% uplaćene premije po isteku osiguranja odnosno po doživljenju

Za slučaj doživljenja osiguranika, odnosno isključivo nakon isteka 6 godina kada je dospijeće Certifikata, korisniku se isplaćuje iznos u kunskoj protuvrijednosti između 100% do 119% uplaćene premije ovisno o vrijednosti dioničkog indeksa. Certifikat pruža kapitalnu garanciju, za koju jamči Izdavatelj – Morgan Stanley.

Za slučaj smrti osiguranika, korisniku se isplaćuje osigurani iznos u visini 20% premije osiguranja i tržišna vrijednost udjela Certifikata vezanih za policu osiguranja.

Primjerice, ulagatelju će na uplaćenu premiju od 10.000,00 dolara nakon isteka 6 godina, što odgovara dospijeću Certifikata, biti isplaćen iznos u rasponu od 10.000,00 do 11.900,00 dolara u kunskoj protuvrijednosti, a sve sukladno uvjetima izdanja Certifikata i ovisno o vrijednosti dioničkog indeksa na kraju razdoblja. Garancija isplate od minimalno 10.000,00 dolara vrijedi isključivo po isteku police što odgovara dospijeću Certifikata, dok u međuvremenu može poprimiti vrijednost manju od garantirane, ovisno o tržišnim kretanjima.
 

Tema: Promo sadržaj