Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Sve što trebate znati o IK: Vlada objavila poseban letak

None Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Konvencija se odnosi na niz nasilnih i traumatizirajućih djela, čije su žrtve u velikoj većini žene. Ta djela, navodi se, obuhvaćaju: psihičko nasilje, uhođenje, tjelesno nasilje...

Na internetskoj stranici Vlade objavljen je tekst letka "Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji", u kojoj se objašnjava što je Istanbulska konvencija, koga štiti, daju se odgovori na niz pitanja, među ostalim uvodi li "rodnu ideologiju" ili "rodni identitet", te zašto uz nju ide interpretativna izjava.

U letku, koji je objavilo Ministarstvo  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kaže se da Konvencija pruža nov i detaljan međunarodnopravni okvir za djelotvornije iskorjenjivanje obiteljskoga nasilja i nasilja nad ženama, te da su u njezinoj izradi, koja je počela 2008., sudjelovali međunarodni, kao i stručnjaci iz Hrvatske.

U objašnjenju zašto se Vlada zalaže za njezinu ratifikaciju Konvenciju kaže se da je Konvencija važan okvir za učinkovitiju međuresornu suradnju te će upotpuniti važeće zakonodavstvo radi djelotvornijeg sprečavanja svakog oblika nasilja. Od početka mandata sadašnje Vlade, ističe se, ratifikacija Konvencije nalazila se u Vladinom Planu zakonodavnih aktivnosti za 2017. godinu. 

Konvencija se odnosi na niz nasilnih i traumatizirajućih djela, čije su žrtve u velikoj većini žene. Ta djela, navodi se, obuhvaćaju: psihičko nasilje, uhođenje, tjelesno nasilje, seksualno nasilje uključujući silovanje,  prisilni brak, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaj, prisilnu sterilizaciju,  seksualno uznemiravanje. Konvencija prvi put donosi međunarodnu definiciju nasilja u obitelji; nasilje u obitelji označava sva djela tjelesnog, seksualnog, psihičkog ili ekonomskog nasilja koja se događaju u obitelji, kućanstvu, između bivših ili sadašnjih bračnih drugova ili partnera, neovisno o tome dijeli li počinitelj ili je dijelio prebivalište sa žrtvom, stoji u letku. 

U odgovoru na pitanje zašto Konvencija definira rod, kaže se da nasilje nad ženama spada u rodno utemeljeno nasilje. U Konvenciji se riječ rod temelji na dva spola, muškom i ženskom, koji su biološka kategorija, stoji u letku u kojem se objašnjava da rodne uloge, to jest osobine koje određeno društvo smatra prikladnim za žene i muškarce, često postaju opravdanje ili poticaj za nasilje nad ženama.

Izričito se niječe da Konvencija uvodi tzv. rodnu ideologiju ili nameće bilo kakvu obvezu drukčijega       tumačenja pojma roda od važećeg hrvatskog zakonodavstva. Ona ne sadrži nikakvu obvezu promicanja tzv. rodne ideologije u nastavnim programima niti spominje priznavanje "trećega spola", ne mijenja ustavnu definiciju braka.   

Ističe se također da se ratifikacijom neće u zakonodavstvo uvesti uz "spol" pojam "rodni identitet" i navodi se da se „rodni identitet“, „rodno izražavanje“ ili „rodni stereotipi“ spominju u najmanje 19 važećih hrvatskih zakona i drugih dokumenata već od 2003. godine. U tekstu Konvencije pojam „rodni identitet“ pojavljuje se samo na jednome mjestu, prilikom nabrajanja osnova po kojima je zabranjena diskriminacija, i to u čl. 4. st. 3. (Temeljna prava, ravnopravnost i nediskriminacija): „Stranke će osigurati provedbu odredaba ove Konvencije, a osobito mjera za zaštitu prava žrtava, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi kao što su spol, rod, rasa, (...) rodni identitet, dob, zdravstveno stanje, invaliditet, bračno stanje, migrantski, izbjeglički ili drugi status.“ Slične formulacije nalaze se u važećim hrvatskim zakonima, kaže se u letku.

Prilikom  potvrđivanja Konvencije Republika  Hrvatska interpretativnom izjavom priopćava, navodi se među ostalim u letku, kako smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja, da njezine odredbe ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka, te da će je primjenjivati uzimajući u obzir načela i vrednote ustavnog poretka.

U letku se objašnjava što je nadzorni mehanizam GREVIO; kaže se da troškovi provedbe Konvencije neće dosegnuti milijardu kuna.

Konvencija je 1. kolovoza 2014. stupila na snagu i do danas ju je ratificiralo 28 članica Vijeća Europe (od 47), te 17 članica Europske unije (od 28). Od zemalja u okruženju Konvenciju su ratificirale Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Albanija, Italija i Austrija. Nisu je potpisale dvije članice Vijeća Europe: Azerbajdžan i Rusija, stoji među ostalim u letku objavljenom na internetskim stranicama Vlade i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vlada je prijedlog zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije s interpretativnom izjavom u saborsku proceduru uputila 22. ožujka. Uslijedila su brojna reagiranja protivnika, koji su u subotu, 24. ožujka održali prosvjedni skup u Zagrebu.  

Markić: Brošura šiti netočne informacije

Udruga U ime obitelji reagirala je u utorak na tekst letka koji objašnjava Istanbulsku konvenciju objavljen na internetskim stranicama Vlade, ocijenivši da su u njemu  iznesene nepotpune informacije, te da njime Vlada širi  netočne  informacije  zloupotrebom političke moći. 

U toj brošuri izostavljeni su odgovori na ključne primjedbe iznesene u više od 370 komentara tijekom javne rasprave o prijedlogu zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije kao i primjedbe brojnih građana, stručnjaka, institucija i udruga, ocjenjuje Udruga u priopćenju objavljenom nakon što je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo brošuru  "Sve što trebate znati o Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji".

U tom se tekstu objašnjava što je Istanbulska konvencija, koga štiti, daju se odgovori na niz pitanja, među ostalim uvodi li se "rodnu ideologiju" ili "rodni identitet", te zašto uz nju ide interpretativna izjava.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U ime obitelji ocjenjuje da se tim tekstom, zbog nepotpunih informacija, građane sprječava u formiranju informiranog stava o koristima i štetama ratifikacije Istanbulske konvencije i da bi stoga bilo točnije da naziv brošure glasi “Sve što Vlada RH misli da trebate znati o Istanbulskoj konvenciji“.

Zabrinjava ih, kažu, činjenica da Vlada, umjesto da s građanima vodi dijalog sučeljavanjem argumenata, ustrajava u širenju netočnih informacija zloupotrebom političke moći te tako hrvatsko društvo vraća u vremena kad je državna propaganda bila način kontroliranja društvenih procesa. 

Svoje stajalište obrazlažu time da brošura ne odgovara na ključne primjedbe  vezane uz čl. 3c Istanbulske konvencije "koji donosi koncept roda kao 'društvenog konstrukta' odvojenog od spola". Riječ je o članku u kojemu se navodi da “rod” označava društveno oblikovane uloge, ponašanja, aktivnosti i osobine koje određeno društvo smatra prikladnima za žene i muškarce.

Sporno im je i što nije odgovoreno na primjedbe vezane uz čl. 12 "koji govori o obvezi uvođenja koncepta roda odvojenog od spola u obrazovanje, sportska društva i dr".

U tom se članku navodi da će se  "poduzeti potrebne mjere za promicanje promjena u društvenim i kulturnim obrascima ponašanja žena i muškaraca s ciljem iskorjenjivanja predrasuda, običaja, tradicija i svih drugih postupanja u praksi koja se temelje na ideji manje vrijednosti žena ili na stereotipnim ulogama žena i muškaraca" te  "osigurati da se kultura, običaji, vjera, tradicija ili takozvana 'čast' neće smatrati opravdanjem za bilo koje djelo nasilja obuhvaćeno područjem primjene Konvencije".

Ističu i kako čl. 78 Istanbulske konvencije, koji definira na koje se odredbe Konvencije mogu stavljati rezerve, pokazuje da Interpretativna izjava nema nikakvu pravnu težinu, a tu je činjenicu, smatra U ime obitelji, zanemario objavljeni letak.

Komentari (53)
  • Sve što vlada radi je nula bodova.

    28. 3. 2018,   09:32
  • Spol i rod je jedno te isto. Svatko tko razdvaja spol od roda i uvodi 3,5 10 rodova uvodi i rodnu ideologiju.

    28. 3. 2018,   11:42
  • IK UKLJUČUJE ; tjelesno nasilje, seksualno nasilje uključujući silovanje, prisilni brak, sakaćenje ženskih spolnih organa, prisilni pobačaj, prisilnu sterilizaciju, seksualno uznemiravanje. Ma dajte molim vas!!! Za to nam ne treba uredba iz Istambula mi to kažnjavamo od kad znamo za sebe. Problem su ostale nebuloze... i zbog čega bi mi kao "slobodna zemlja" uvodili išta što ne želimo očito. U cijeloj toj ravnopravnosti spolova eto jedan centar zdravlja bodycreator za mršavljenje i zdravlje nudi popust 84% umjesto cca 8000 i nešto kuna sada je akcija za cca 900 kn crno jaje , 30 tretmana , ali.....prima isključivo žene ?!?!? Utorkom poslije 18 h u Tuhelju u svijet sauna smiju samo žene ...tada svi muški moraju napustiti saune i taj prostor.....dok istovremeno za žene nema zabrane niti jedan dan. Dakle? Molim. A takvih primjera ima ooohhoohoho!!!!! Međutim to nikome u HR ne smeta,samo iznosim primjere... imamo si pravo organizirati život sami. Ako nije tako (a nije izgleda) onda nam ne treba kompletan Sabor...neka to riješavaju vlade iz Brisela i EU. Ovo silovanje naše države treba zabraniti novim referendumom o izlasku iz EU.

    28. 3. 2018,   02:25