Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Može li umirovljenik uz korištenje mirovine i raditi?

None Foto: Thinkstock

Stekli ste pravo na mirovinsko osiguranje, međutim i dalje želite raditi? Saznajte imate li pravo istovremeno primati i mirovinu i redovnu plaću

Odredba članka 90. Zakona o mirovinskom osiguranju propisuje kako se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja, isplata mirovine obustavlja. Drugim riječima, ukoliko kao korisnik mirovine stupite u radni odnos, obustavit će vam se isplata mirovine tijekom trajanja tog radnog odnosa. Isplata mirovine se može ponovno uspostaviti s danom prestanka radnog odnosa, odnosno zaposlenja i to tako se napravi novi izračun mirovine. 

Korisnik prava na starosnu mirovinu, može ostvariti pravo na ponovni izračun mirovine ako je navršio najmanje godinu dana staža osiguranja, nakon priznanja prava na mirovinu.

Mirovina se isplaćuje u slučaju rada po ugovoru o djelu

Na internetskim stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava navodi se kako postoji mogućnost obavljanja određenih poslova i bez stupanja u radni odnos i to po osnovi ugovora o djelu prema Zakonu o obveznim odnosima. ''U slučaju rada po ugovoru o djelu, umirovljenik ne gubi pravo na isplatu svoje mirovine. Predmet ugovora o djelu mogu biti određeni poslovi koji nemaju karakter stalnosti već jednokratnosti, a koji se obično sastoje u izvršenju nekog fizičkog ili intelektualnog rada određene količine i kakvoće, do određenog roka i uz određenu naknadu, a obično ne u prostorijama naručitelja posla'', navodi se.  

Zakonom o doprinosima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2009. godine, više nema obveze plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja na primitke koje ostvare umirovljenici koji rade na ugovor o djelu, kao primjerice članovi skupština i nadzornih odbora, akviziteri, prevoditelji, konzultanti i sl. (koji ostvaruju tzv. drugi dohodak), već samo obveza plaćanja poreza na dohodak.

Iznimku čine domaća radinost ili dopunsko zanimanje

Prema novom Zakonu o obrtu, postoji posebna pogodnost za umirovljenike što se tiče obavljanja domaće radinosti ili dopunskog zanimanja. Naime, upravo obavljanjem domaće radinosti i dopunskog zanimanja umirovljenici ne stječu svojstvo osiguranika u obveznom mirovinskom osiguranju, ali to ne znači i da nemaju obvezu plaćanja nikakvih doprinosa od prihoda, odnosno zarade. ''Izuzetak su korisnici mirovine s osnova profesionalne nesposobnosti za rad, kojima se, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, određuje nova (umanjena) svota mirovine kada stječu svojstvo osiguranika'', navode u Ministarstvu. 

Navedeno je u skladu s odredbama Zakona o doprinosima, prema kojem se korisnik invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, koji obavlja domaću radinost, ne smatra umirovljenikom, iz čega proizlazi i obveza plaćanja mirovinskih doprinosa. 

Sezonski radnik u poljoprivredi kao nova kategorija osiguranika

S obzirom na to da domaća radinost i dopunsko zanimanje nisu u smislu obveznog osiguranja izjednačeni s obrtom, prema novim se propisima u smislu mirovinskog osiguranja oni neće smatrati obrtnicima, iako im se odobrenje za rad izdaje na temelju Zakona o obrtu. Izuzimanje umirovljenika iz obveznoga mirovinskog osiguranja za domaću radinost i za dopunsko zanimanje, omogućava umirovljenicima da izrađuju proizvode osobnim radom ili obavljaju određene usluge uz istovremeno ostvarivanje prava na mirovinu.

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju isti se usklađuje s odredbama Zakona o poticanju zapošljavanja, kojim je uvedena nova kategorija osiguranika – sezonski radnik u poljoprivredi, a koji može biti nezaposlena osoba, korisnik mirovine ili tražitelj zaposlenja, koji temeljem ugovora o sezonskom radu obavlja privremene, odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi najduže do devedeset dana tijekom jedne kalendarske godine. Dakle, na sezonskog radnika u poljoprivredi, prema članku 11. Zakona o poticanju zapošljavanja, ne primjenjuju se propisi koji uređuju prestanak isplate mirovine korisniku mirovine.

Komentari (1)
  • Ova država stvarno nesposobna;- zašto netko tko je ostvario mirovinu ne može i dalje raditi.(ne u državnim firmama i sl- već otvoriti privatni obrt ).odnosno raditi legalno,plaćati sve doprinose idoprinositi i sebi i društvu.Konkretno, u mirovini sam starostnoj ali bih otvorio obrt,ali mi država uzima stečenu mirovinu...obrtom ne bih imao čista primanja kolika mi je mirovina i onda bi ispalo da radim protiv sebe...znači ostaje mi jedino da radim na crno-ja u strahu-a država bez prihoda...mislim da je to nesposobnost i još jedna "balkanizacija"

    20. 11. 2013,   07:58