Najnovije vijesti iz Hrvatske i Svijeta na 24sata

Pravila kreativnog natječaja „Manje rizika više zabave“

Ravnatelji osnovnih i srednjih škola te učenici, prijavite svoju školu na kreativni natječaj Hrvatskog ureda za osiguranje i 24sata

Članak 1: ORGANIZATOR

Kreativni natječaj „Manje rizika više zabave“ raspisuje: Hrvatski ured za osiguranje (OIB: 38922958547), Martićeva 71, 10 000 Zagreb (dalje: Organizator) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz kreativnog natječaja. Natječaj Organizator priređuje u suradnji sa 24sata d.o.o. (OIB: 78093047651), Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb, koji je Medijski partner priređivača natječaja (u daljnjem tekstu pravila: medijski i promotivni partner ili 24sata).

Članak 2: TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Kreativni natječaj, na koji se mogu prijaviti sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, traži od prijavljenih škola da organiziraju u vlastitom aranžmanu 1 ili više radionica na kojoj će maksimalno 12 učenika po radionici odigrati zabavnu i poučnu igru „Manje rizika - više zabave“, nakon čega će poslati fotografije s radionice te napisati kratki zajednički osvrt o tome kako im je igra pomogla u shvaćanju važnosti i uloge osiguranja. Svi materijali se šalju na e-mail: natjecaj@huo.hr. Natječaj se raspisuje u svrhu promocije Hrvatskog ureda za osiguranje kao Organizatora i portala 24sata.hr (u vlasništvu 24sata) kao Medijskog partnera priređivača u natječaju. Kreativni natječaj traje od 12. ožujka u 9:30 sati do 23. ožujka u 12:00 sati na portalu 24sata.hr.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada uključuje:

  • 1 osobno računalo koje će tim od 12 učenika osvojiti za svoju školu
  • 12 poklon kartica u iznosu od 100 kn za Cinestar kina koje će osvojiti učenici sudionici u pobjedničkoj ekipi

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo prijave u ovom kreativnom natječaju imaju sve osnovne i srednje škole iz Hrvatske, osim radnika Organizatora i Medijskog partnera kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Slanjem odgovora prihvaćaju se Pravila ovog natječaja.

Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve osnovne i srednje škole iz Hrvatske koje u periodu trajanja natječaja organiziraju 1 ili više radionica u vlastitom aranžmanu i pošalju fotografije s radionice te zajednički kratki osvrt o tome kako im je igra pomogla u shvaćanju važnosti i uloge osiguranja na e-mail adresu: natjecaj@huo.hr. Navedeno je potrebno izvršiti u razdoblju od 12. ožujka u 9:30 sati do 23. ožujka u 12:00 sati. Osnovna ili srednja škola koja se prijavljuje na natječaj mora imati sva prava na prijavljeni sadržaj. Organizator natječaja je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora ili njegovog Medijskog partnera. Sudionici natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora i Medijskog partnera na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim pravilima.

Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA KREATIVNOG NATJEČAJA

Prijave se primaju u periodu između 12. ožujka u 9:30 sati do 23. ožujka u 12:00 sati, a dobitnike bira žiri sastavljen od zaposlenika Organizatora 23. ožujka nakon 12:00 sati. Podaci škole i osobe koja prijavljuje školu, kao i prijavljeni materijal sudionika i dobitnika moguće je objaviti i na web adresi 24sata.hr. Imena učenika sudionika neće biti objavljena na 24sata.hr, niti korištena u bilo koje druge svrhe osim kod preuzimanja nagrade. Dobitnici osvajaju nagradu iz članka 3 ovih Pravila. Dostavljanjem podataka sudionici i dobitnici pristaju da podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale uvjete definirane ovim Pravilima.

Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici ovog natječaja bit će obaviješteni o dobitku nagrade putem telefona ili e-maila u roku od 20 dana od dana završetka natječaja. Ako dobitnik u roku od 10 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je neprenosiva na treću osobu.

Članak 8: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU

Sudionici ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Prijavom sudjelovanja sudionici prihvaćaju Pravila ovog natječaja. Autor svakog prijavljenog materijala slanjem svoje prijave jamči da sva autorska prava na prijavljenom rješenju (tekstovi/slogani) pripadaju njemu, da na njemu nema tereta te da ista nisu ograničena ili prenijeta u korist bilo koje treće fizičke ili pravne osobe. Prihvaćanjem ovih Pravila, autori/svi sudionici ovog natječaja, daju u korist Organizatora i Medijskog partnera pravo isključivog iskorištavanja njegovih autorskih prava na prijavljene radove i to na način da ovlašćuju Organizatora i 24sata da prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, sukladno ovim Pravilima te na online kanalima. Autori pobjedničkih radova prihvaćaju da se njihovo ime, lik i djelo iskoristi u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u Članku 2. U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Organizatora ili 24sata bilo kakve sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, Autor navedenog materijala/rada se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva preuzeti na sebe te braniti Organizatora i 24sata od svakog zahtjeva postavljenog u takvom postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Organizator i 24sata se obvezuju obavijestiti Autora materijala o pokretanju bilo kojeg takvog postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi obavijest o pokretanju postupka. Organizator je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Autora prema Organizatoru i 24sata ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili odobrenje Autora. Organizator i 24sata sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...), ali ih nisu obvezni koristiti u reklamne svrhe. Sudionici se dostavom materijala za natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru i 24sata po bilo kakvoj osnovi.

Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešne ili nepotpune prijave su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu naknadu ili na sudjelovanje u kreativnom natječaju!

Članak 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi materijali, njihova imena i prezimena, ostali podaci te fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Članak 11: OBJAVA POBJEDNIKA NATJEČAJA

Imena dobitnika, odnosno autora pobjedničkih uradaka bit će objavljeno na web adresi 24sata.hr.

Članak 12: POREZI

Pobjednici kviza ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 13: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između sudionika kviza te Organizatora i/ili 24sata nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora i/ili medijskog partnera bez posebnog obrazloženja.

Hrvatski ured za osiguranje i 24sata d.o.o.

Komentiraj, znaš da želiš!